สนามกีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

สนามบาสเกตบอล 

เป็นสนามขนาดมาตรฐาน

 

รายละเอียดสนาม

สนามเทนนิส 

เป็นสนามมาตรฐาน
แบบ Hard Courts 

รายละเอียดสนาม