สนามเทนนิส 

เป็นสนามมาตรฐานแบบ Hard Courts จำนวน 2 สนาม พร้อมไฟฟ้า ความเข้มของแสง  800 Lux

สิ่งอำนวยความสะดวก
การใช้
  1. ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าและอาบน้ำ
2. ห้องพักนักกีฬา
3. สำนักงานสนามพร้อมที่นั่งเล่น 
4. ไฟฟ้า 
                      - แข่งขันเทนนิส