สนามบาสเกตบอล  

ป็นสนามบาสเกตบอลขนาดมาตรฐาน 1 สนาม  พร้อม ไฟฟ้าส่องสว่าง ขนาด 500 Lux

สิ่งอำนวยความสะดวก
การใช้
              ที่นั่งพักนักกีฬาพร้อมรั้วรอบ 4 ด้าน 


         
                       - แข่งขันบาสเกตบอล
                       - แข่งขันฟุตซอล