สนามบาสเกตบอล

เป็นสนามบาสเกตบอลขนาดมาตรฐาน 1 สนาม  พร้อม ไฟฟ้าส่องสว่าง


สิ่งอำนวยความสะดวก
การใช้
 

 


1. สนามแข่งขันบาสเกตบอล 1 สนาม


    - แข่งขันบาสเกตบอล