สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด

 

สิ่งอำนวยความสะดวก
การใช้
  1. สนามแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด 2 สนาม 
2.อัฒจรรย์แบบเคลื่อนที่ ขนาดความจุ 50 ที่ จำนวน 10 ชุด


                - แข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด
              - แข่งขันฟุตบอลชายหาด