สนามแข่งขันเปตอง

 

สิ่งอำนวยความสะดวก
- สนามแข่งขันเปตองขนาดมาตรฐาน