สนามแข่งขันรักบี้ฟุตบอล

สิ่งอำนวยความสะดวก
การใช้
         -สนามรักบี้ฟุตบอลขนาดมาตรฐาน 1 สนาม  
               -แข่งขันและฝึกซ้อมรักบี้ฟุตบอล