สนามเทนนิส

เป็นสนามแข่งขันมาตรฐานพื้นสนามแบบ Hard Court จำนวน 7 สนาม

 

สิ่งอำนวยความสะดวก
การใช้
  1. สนามแข่งขัน จำนวน 7 สนาม 
2. ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้านักกีฬา 2 ห้อง
3. สถานที่สำหรับกรรมการจัดการแข่งขันขนาด 300 ตร.ม.
4. อัฒจรรย์ชมการแข่งขันแบบเคลื่อนที่ 
5. ไฟฟ้าส่องสว่างแบบมาตรฐานทุกสนาม 

 
- แข่งขันและฝึกซ้อมเทนนิส