สนามฝึกซ้อมซอฟท์บอล

ประกอบด้วย

 

สิ่งอำนวยความสะดวก
การใช้
 
1. สนามฝึกซ้อมซอฟท์บอล พื้นหญ้าพร้อม Back Stop
และรั้วกั้นลูก
2. ห้องน้ำ 2 ห้อง 

 
1. ฝึกซ้อมซอฟท์บอล
2. ฝึกซ้อมเบสบอล
3. อื่นๆ