สนามแข่งขันซอฟท์บอล ( SOFTBALL  STADIUM )

เป็นสนามแข่งขันมาตรฐาน ประกอบด้วย

งอำนวยความสะดวก
การใช้
  1. สนามแข่งขันแบบมาตรฐาน (พื้นดินอาตุงก้า และสนามหญ้า)
    ขนาด 2,200 ตารางเมตร
2. ห้องพักนักกีฬา 4 ห้อง พร้อมเครื่องปรับอากาศ
3. ห้องพักกรรมการ 4 ห้อง พร้อมเครื่องปรับอากาศ
4. ห้องทำงานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 6 ห้อง
    พร้อมเครื่องปรับอากาศ
5. ไฟฟ้าส่องสว่าง 800 Lux 
6. อัฒจรรย์ความจุ 4,500 ที่นั่ง
7. สกอร์บอร์ด 
                    - แข่งขันซอฟท์บอล
                  - แข่งขันเบสบอล