อาคารกีฬา 3 ( GYMNASIUM 3 )  

เป็นสนามแข่งขันมาตรฐาน  ใช้ในการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล  บาสเก็ตบอล  แชร์บอล แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส ตะกร้อ ประกอบด้วย

 

สิ่งอำนวยความสะดวก
การใช้
 
1. พื้นไม้ปาเก้แบบหยุ่นตัว 2,242 ตร.ม. 
2. ไฟฟ้าสนาม ความเข้มของแสง 1,000 Lux
3. อัฒจรรย์แบบเคลื่อนที่ 

                  - สนามบาสเกตบอล 2 สนาม 
                  - สนามวอลเล่ย์บอล 3 สนาม 
                  - แข่งขันเทเบิลเทนนิส
                  - เซปัค-ตะกร้อ 
                  - อื่นๆ