อาคารกีฬา 2 ( GYMNASIUM  2 )

เป็นสนามแข่งขันมาตรฐาน  ใช้ในการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล ฟุตซอล บาสเก็ตบอล แฮนด์บอล แชร์บอล แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส ตะกร้อ ประกอบด้วย

 

สิ่งอำนวยความสะดวก
การใช้


1. พื้นสนาม ไม้แบบยุ่นตัวขนาด 1,450 ตร.ม. 
2. ความจุอัฒจรรย์ 4,000 ที่นั่ง 
3. สกอร์บอร์ด
4. ไฟฟ้าแสงสว่าง 1,100 Lux
5. ห้องพักนักกีฬา 4 ห้อง พร้อมเครื่องปรับอากาศ
6. ห้องพักกรรมการและห้องทำงานกรรมการจัดการแข่งขัน
    พร้อมเครื่องปรับอากาศ 

                   - แข่งขันวอลเล่ย์บอล 
                   - แข่งขันบาสเกตบอล 
                   - แข่งขันเทเบิลเทนนิส
                   - แข่งขันแบดมินตัน
                   - แข่งขันฟุตซอล 
                   - อื่นๆ