อาคารกีฬา 1  ( GYMNASIUM 1) 


เป็นสนามแข่งขันมาตรฐานพร้อมเครื่องปรับอากาศทั้งหลัง ใช้ในการจัดการแข่งขัน ฟุตซอล  แฮนด์บอล บาสเก็ตบอล แชร์บอล แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส ตะกร้อ ประกอบด้วย

 

สิ่งอำนวยความสะดวก
การใช้

1. พื้นสนามไม้หยุ่นตัวขนาด 1,590 ตร.ม. 
2. ปรับอากาศทั้งหลัง 
3. ความจุอัฒจรรย์ 4,500 ที่นั่ง พร้อมที่นั่งประธาน 
4. สกอร์บอร์ด 
5. ไฟฟ้าแสงสว่าง 1,500 Lux
6. ห้องพักนักกีฬา 4 ห้องพร้อมเครื่องปรับอากาศ
7. ห้องพักกรรมการและห้องทำงานคณะกรรมการ
   จัดการแข่งขัน 6 ห้อง พร้อมเครื่องปรับอากาศ 

1. แข่งขันฟุตบอล 
2. แข่งขันบาสเกตบอล
3. แข่งขันเทเบิลเทนนิส
4. แข่งขันแบดมินตัน
5. เซปัค-ตะกร้อ 
6.อื่นๆ