ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศ!! เวลา เปิด - ปิด ให้บริการในช่วงเปิดภาคการศึกษา 2566

การให้บริการสนามกีฬาและอาคารกีฬาต่าง ๆ ในช่วงเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2556 เริ่ม 7 สิงหาคม 2566

อ่านต่อ ›

ทีม มศว พร้อมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 "อ่างแก้วเกมส์ 2024"

อาจารย์ ดร. เกริกวิทย์ พงศ์ศรี ผู้อำนวยการศูนย์กีฬาสิรินธร เป็นประธานในการประชุมเพื่อการเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40

อ่านต่อ ›

SWU Fitness Center โฉมใหม่!

ผู้อำนวยการศูนย์กีฬาสิรินธร มศว ตรวจสอบความพร้อมให้บริการของศูนย์ออกกำลังกาย มศว (SWU Fitness Center) โฉมใหม่ บริเวณชั้น 1 อาคารกีฬา 2 ศูนย์กีฬาสิรินธร มศว องครักษ์ ซึ่งมีกำหนดเปิดให้บริการในวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป

อ่านต่อ ›

สนามกีฬา

สนามกีฬา อาคารกีฬาและสิ่งอำนวยความสะดวก

เรามีสนามและอาคารกีฬามาตรฐานพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

การให้บริการ

การให้บริการ

รายละเอียดและข้อกำหนดในการให้บริการ

ดูทั้งหมด ›

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการสนามกีฬา

ดูทั้งหมด ›
SWU

การเป็นสมาชิก

ศูนย์กีฬาสิรินธร คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แบ่งประเภทของสมาชิก ดังนี้

ดูทั้งหมด ›


ตารางเวลาให้บริการ

ตรวจสอบตารางเวลาให้บริการของกิจกรรมกีฬา สนามและอาคารกีฬาต่าง ๆ

ดูทั้งหมด ›


เกี่ยวกับเรา

ศูนย์กีฬาสิรินธร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มีความเป็นมาสืบเนื่องมาจากการที่ประเทศไทยรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 13 ในช่วงเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2541 โดยทางรัฐบาลได้พิจารณาคัดเลือกสถานที่ที่เหมาะสมในการก่อสร้างสนามกีฬาเพื่อรองรับการแข่งขัน และได้เลือกพื้นที่ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ เป็นสถานที่ดำเนินการก่อสร้างสนามแข่งขันและฝึกซ้อมกีฬานอกเหนือจากศูนย์กีฬาที่อื่น ๆ เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ มหาวิทยาลัยได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระนาม "สิรินธร" จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในขณะนั้น เป็นชื่อสนามกีฬาว่า "ศูนย์กีฬาสิรินธร"

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

อ่านต่อ ›