• แนะนำศูนย์กีฬา

    ศูนย์กีฬาสิรินธร มศว

แนะนำศูนย์กีฬา

       ศูนย์กีฬาสิรินธร คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความเป็นมาสืบเนื่องมาจากการที่ประเทศไทยรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 13 ในช่วงเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2541 โดยทางรัฐบาลได้พิจารณาคัดเลือกสถานที่ที่เหมาะสมในการก่อสร้างสนามกีฬาเพื่อรองรับการแข่งขัน และได้เลือกพื้นที่ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ เป็นสถานที่ดำเนินการก่อสร้างสนามแข่งขันและฝึกซ้อมกีฬานอกเหนือจากศูนย์กีฬาที่อื่น ๆ เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ มหาวิทยาลัยได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระนาม "สิรินธร" จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในขณะนั้น เป็นชื่อสนามกีฬาว่า "ศูนย์กีฬาสิรินธร" โดยศูนย์กีฬาสิรินธร มศว ประกอบด้วยสนามและอาคารกีฬาประเภทต่าง ๆ เคยได้รับเลือกให้เป็นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬารายการสำคัญ ๆ ที่ผ่านมา อาทิ


- การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2541 (13th Asian Games, Bangkok, 1998)           

- การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน ครั้งที่ 24 พ.ศ. 2550 (24th Summer Universiade, Bangkok, 2007)  

- กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27 พ.ศ. 2543 และครั้งที่ 34 พ.ศ. 2550 (มศว เป็นเจ้าภาพ)

- การแข่งขัน “ฟุตซอลไทยลีก 2022 และ 2023” กีฬาฟุตซอลลีกอาชีพระดับสูงสุดของประเทศไทย พ.ศ. 2565 - 2566


และการแข่งขันกีฬารายการอื่น ๆ ทั้งในระดับนานาชาติและรายการแข่งขันภายในประเทศ

       ปัจจุบัน ศูนย์กีฬาสิรินธร มศว มีภารกิจในการให้บริการสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยในสาขาวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยที่มีความเกี่ยวข้อง การบริการวิชาการด้านกิจกรรมกีฬา การออกกำลังกาย นันทนาการ และสุขภาพ การเป็นสถานที่จัดกิจกรรมด้านการพัฒนาศักยภาพนิสิต และพิธีการสำคัญต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย รวมถึงภารกิจพิเศษอื่น ๆ เพื่อสังคม

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

สอบถามข้อมูล

กลุ่มงานบริการสนามและอาคารกีฬา

โทร 02-649-5000 ต่อ 22552 

กลุ่มงานส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกาย และนันทนาการ   

โทร 02-649-5000 ต่อ 22555 

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

สำนักงานศูนย์กีฬาสิรินธร ห้อง 211 ชั้น 2 อาคารกีฬา 2
63 หมู่ 7 ถ.รังสิต-นครนายก ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120

เวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์ | 08.30 น. - 20.30 น.

ติดต่อเรา