ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศ!! เวลา เปิด - ปิด การให้บริการในช่วงภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566

ศูนย์กีฬาสิรินธร คณะพลศึกษา มศว ประกาศ เรื่อง เวลา เปิด – ปิด การให้บริการสนามและอาคารกีฬาต่าง ๆ สำหรับกิจกรรมกีฬา การออกกำลังกาย และนันทนาการ ในช่วงภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566

อ่านต่อ ›

"ทีม มศว" คว้าอันดับที่ 12 ในการแข่งขันกีฬาฯ "อ่างแก้วเกมส์ 2024" ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปิดฉากลงไปแล้วสำหรับการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 "อ่างแก้วเกมส์ 2024" ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ...

อ่านต่อ ›

สายตรงถึง ผู้อำนวยการศูนย์กีฬาสิรินธร มศว อาจารย์ ดร. เกริกวิทย์ พงศ์ศรี

ช่องทางรับข้อเสนอแนะ ปัญหา และข้อร้องเรียน ศูนย์กีฬาสิรินธร คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อ่านต่อ ›

สนามกีฬา

สนามกีฬา อาคารกีฬาและสิ่งอำนวยความสะดวก

เรามีสนามและอาคารกีฬาที่มีมาตรฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

การให้บริการ

การให้บริการ

รายละเอียดและข้อกำหนดในการให้บริการ

ดูทั้งหมด ›

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการสนามกีฬา

ดูทั้งหมด ›
SWU

การเป็นสมาชิก

ศูนย์กีฬาสิรินธร คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แบ่งประเภทของสมาชิก ดังนี้

ดูทั้งหมด ›


ตารางเวลาให้บริการ

ตรวจสอบตารางเวลาให้บริการของกิจกรรมกีฬา สนามและอาคารกีฬาต่าง ๆ

ดูทั้งหมด ›


เกี่ยวกับเรา

ศูนย์กีฬาสิรินธร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มีความเป็นมาสืบเนื่องมาจากการที่ประเทศไทยรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 13 ในช่วงเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2541 โดยทางรัฐบาลได้พิจารณาคัดเลือกสถานที่ที่เหมาะสมในการก่อสร้างสนามกีฬาเพื่อรองรับการแข่งขัน และได้เลือกพื้นที่ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ เป็นสถานที่ดำเนินการก่อสร้างสนามแข่งขันและฝึกซ้อมกีฬานอกเหนือจากศูนย์กีฬาที่อื่น ๆ เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ มหาวิทยาลัยได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระนาม "สิรินธร" จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในขณะนั้น เป็นชื่อสนามกีฬาว่า "ศูนย์กีฬาสิรินธร"

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

อ่านต่อ ›