• ตารางเวลาให้บริการ

    ศูนย์กีฬาสิรินธร มศว

ตารางเวลาให้บริการ

สถานที่ตั้ง เวลาเปิดทำการ

อาคารฝึกปฏิบัติการกีฬาทางน้ำ

ศูนย์กีฬาสิรินธร คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
63 หมู่ 7 ถ.รังสิต-นครนายก ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120

จันทร์ – ศุกร์ | 16:30 น. – 20:30 น.
อาทิตย์ | 16:30 น. – 20:30 น. เสาร์ ปิดให้บริการ

สถานที่ตั้ง เวลาเปิดทำการ

อาคารกีฬา 2

ศูนย์กีฬาสิรินธร คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
63 หมู่ 7 ถ.รังสิต-นครนายก ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120

จันทร์ – ศุกร์ | 16:30 น. – 20:30 น. (ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ฯ)
อาทิตย์ | 16:30 น. – 20:30 น. เสาร์ ปิดให้บริการ

อาคารกีฬา 3

ศูนย์กีฬาสิรินธร คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
63 หมู่ 7 ถ.รังสิต-นครนายก ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120

จันทร์ – ศุกร์ | 16:30 น. – 20:30 น.
อาทิตย์ | 16:30 น. – 20:30 น. เสาร์ ปิดให้บริการ

สถานที่ตั้ง เวลาเปิดทำการ

อาคารกีฬา 2

ศูนย์กีฬาสิรินธร คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
63 หมู่ 7 ถ.รังสิต-นครนายก ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120

จันทร์ – ศุกร์ | 16:30 น. – 20:30 น.
อาทิตย์ | 16:30 น. – 20:30 น. เสาร์ ปิดให้บริการ

สถานที่ตั้ง เวลาเปิดทำการ

สนามกีฬากลาง

ศูนย์กีฬาสิรินธร คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
63 หมู่ 7 ถ.รังสิต-นครนายก ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120

จันทร์ – ศุกร์ | 16:30 น. – 20:30 น.
เสาร์ – อาทิตย์ | 6:30 น. – 19:00 น.

สถานที่ตั้ง เวลาเปิดทำการ

สนามกีฬากลาง

ศูนย์กีฬาสิรินธร คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
63 หมู่ 7 ถ.รังสิต-นครนายก ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120

จันทร์ – ศุกร์ | 16:30 น. – 20:30 น.
เสาร์ – อาทิตย์ | 6:30 น. – 19:00 น.

สนามฟุตบอล 2

ศูนย์กีฬาสิรินธร คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
63 หมู่ 7 ถ.รังสิต-นครนายก ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120

จันทร์ – อาทิตย์ | 16:30 น. – 19:00 น.

สนามซอฟท์บอล (บริการสนามฟุตบอลขนาดเล็ก 2 สนาม)

ศูนย์กีฬาสิรินธร คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
63 หมู่ 7 ถ.รังสิต-นครนายก ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120

จันทร์ – อาทิตย์ | 16:30 น. – 19:00 น.

สนามยิงธนู (บริการสนามฟุตบอลขนาดเล็ก 1 สนาม)

ศูนย์กีฬาสิรินธร คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
63 หมู่ 7 ถ.รังสิต-นครนายก ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120

จันทร์ – อาทิตย์ | 16:30 น. – 19:00 น.

สถานที่ตั้ง เวลาเปิดทำการ

ศูนย์ออกกำลังกาย มศว ชั้น 1 อาคารกีฬา 2

ศูนย์กีฬาสิรินธร คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
63 หมู่ 7 ถ.รังสิต-นครนายก ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120

จันทร์ – ศุกร์ | 16:30 น. – 20:30 น.
อาทิตย์ | 12:30 น. – 20:30 น. เสาร์ ปิดให้บริการ

สถานที่ตั้ง เวลาเปิดทำการ

อาคารกีฬา 3

ศูนย์กีฬาสิรินธร คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
63 หมู่ 7 ถ.รังสิต-นครนายก ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120

จันทร์ – ศุกร์ | 16:30 น. – 20:30 น.
อาทิตย์ | 16:30 น. – 20:30 น. เสาร์ ปิดให้บริการ

สนามบาสเกตบอลกลางแจ้ง

ศูนย์กีฬาสิรินธร คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
63 หมู่ 7 ถ.รังสิต-นครนายก ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120

จันทร์ – ศุกร์ | 16:30 น. – 20:30 น.
เสาร์ – อาทิตย์ | 6:30 น. – 19:00 น.

สถานที่ตั้ง เวลาเปิดทำการ

อาคารกีฬา 3

ศูนย์กีฬาสิรินธร คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
63 หมู่ 7 ถ.รังสิต-นครนายก ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120

จันทร์ – ศุกร์ | 16:30 น. – 20:30 น.
อาทิตย์ | 16:30 น. – 20:30 น. เสาร์ ปิดให้บริการ

สนามวอลเลย์บอลกลางแจ้ง

ศูนย์กีฬาสิรินธร คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
63 หมู่ 7 ถ.รังสิต-นครนายก ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120

จันทร์ – ศุกร์ | 16:30 น. – 20:30 น.
เสาร์ – อาทิตย์ | 6:30 น. – 19:00 น.

สถานที่ตั้ง เวลาเปิดทำการ

สนามวอลเลย์บอลชายหาด

ศูนย์กีฬาสิรินธร คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
63 หมู่ 7 ถ.รังสิต-นครนายก ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120

จันทร์ – ศุกร์ | 16:30 น. – 20:30 น.
เสาร์ – อาทิตย์ | 6:30 น. – 19:00 น.

สถานที่ตั้ง เวลาเปิดทำการ

สนามเทนนิส

ศูนย์กีฬาสิรินธร คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
63 หมู่ 7 ถ.รังสิต-นครนายก ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120

จันทร์ – อาทิตย์ | 16:30 น. – 20:30 น.

สถานที่ตั้ง เวลาเปิดทำการ

อาคารกีฬา 3

ศูนย์กีฬาสิรินธร คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
63 หมู่ 7 ถ.รังสิต-นครนายก ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120

จันทร์ – ศุกร์ | 16:30 น. – 20:30 น.
อาทิตย์ | 16:30 น. – 20:30 น. เสาร์ ปิดให้บริการ

สนามฟุตซอล

ศูนย์กีฬาสิรินธร คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
63 หมู่ 7 ถ.รังสิต-นครนายก ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120

จันทร์ – ศุกร์ | 16:30 น. – 20:30 น.
อาทิตย์ | 16:30 น. – 20:30 น. เสาร์ ปิดให้บริการ

สถานที่ตั้ง เวลาเปิดทำการ

อาคารกีฬา 3

ศูนย์กีฬาสิรินธร คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
63 หมู่ 7 ถ.รังสิต-นครนายก ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120

จันทร์ – ศุกร์ | 16:30 น. – 20:30 น.
อาทิตย์ | 16:30 น. – 20:30 น. เสาร์ ปิดให้บริการ

สถานที่ตั้ง เวลาเปิดทำการ

อาคารกีฬา 3

ศูนย์กีฬาสิรินธร คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
63 หมู่ 7 ถ.รังสิต-นครนายก ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120

จันทร์ – ศุกร์ | 16:30 น. – 20:30 น.
อาทิตย์ | 16:30 น. – 20:30 น. เสาร์ ปิดให้บริการ

สถานที่ตั้ง เวลาเปิดทำการ

อาคารกีฬา 3

ศูนย์กีฬาสิรินธร คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
63 หมู่ 7 ถ.รังสิต-นครนายก ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120

จันทร์ – ศุกร์ | 16:30 น. – 20:30 น.
อาทิตย์ | 16:30 น. – 20:30 น. เสาร์ ปิดให้บริการ

สถานที่ตั้ง เวลาเปิดทำการ

อาคารกีฬา 3

ศูนย์กีฬาสิรินธร คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
63 หมู่ 7 ถ.รังสิต-นครนายก ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120

จันทร์ – ศุกร์ | 16:30 น. – 20:30 น.
อาทิตย์ | 16:30 น. – 20:30 น. เสาร์ ปิดให้บริการ

สถานที่ตั้ง เวลาเปิดทำการ

ลานกิจกรรมกลางแจ้งและอัฒจันทร์ของสนามกีฬาต่าง ๆ

ศูนย์กีฬาสิรินธร คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
63 หมู่ 7 ถ.รังสิต-นครนายก ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120

จันทร์ – อาทิตย์ | 16:30 น. – 20:30 น.