• ข่าวสารและกิจกรรม

    ศูนย์กีฬาสิรินธร มศว

ศูนย์กีฬาสิรินธร มศว เปิดตัวเว็บไซต์โฉมใหม่

ศูนย์กีฬาสิรินธร มศว เปิดตัวเว็บไซต์โฉมใหม่อย่างเป็นทางการ มุ่งยกระดับประสบการณ์ผู้ใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น เว็บไซต์โฉมใหม่มาพร้อมกับอัตลักษณ์ใหม่ที่ชัดเจนโดยได้รับการออกแบบให้ใช้งานง่ายขึ้น เพื่อเข้าถึงการให้บริการของศูนย์กีฬาฯ ในมิติต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น อาจารย์ ดร. เกริกวิทย์ พงศ์ศรี ผู้อำนวยการศูนย์กีฬาสิรินธร มศว และกำกับดูแลงานด้านการสื่อสารองค์กร คณะพลศึกษา มศว กล่าวถึงการเปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ครั้งนี้ว่า

"การเปิดตัวเว็บไซต์โฉมใหม่สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ในระยะยาวและการยกระดับมาตรฐานการให้บริการของศูนย์กีฬาสิรินธร มศว ในการออกแบบมีการใช้รูปทรงเลขาคณิต ลายเส้นสายที่สะท้อนถึงการเคลื่อนไหว โทนสี ตัวอักษร "ศรีนครินทรวิโรฒ" เพื่อให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ใหม่ที่มีความเฉพาะตัวของมหาวิทยาลัย เราคาดหวังให้เว็บไซต์ใหม่มีภาพลักษณ์ที่ดูทันสมัยมากขึ้น สดใสมากขึ้น และมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันก็นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการที่สำคัญไปพร้อมกัน เราหวังว่าเว็บไซต์ใหม่จะมอบประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้ใช้งาน และสามารถตอบสนองความต้องการทางกิจกรรมกีฬา การออกกำลังกาย นันทนาการและสุขภาพ รวมท้ังรองรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการในอนาคต และเป็นจุดเริ่มต้นที่จะเพิ่มความสะดวกในการเชื่อมโยงไปยังสื่อสังคมออนไลน์อื่น ๆ ของศูนย์กีฬาสิรินธร มศว ต่อไป"    
สามารถใช้งานเว็บไซต์โฉมใหม่ของศูนย์กีฬาสิรินธร มศว ได้แล้ววันนี้ที่  https://sport.swu.ac.th/

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor