หน้าแรก ข่าวศูนย์กีฬา มศว
ประวัติ
วัตถุประสงค์ บุคลากร แผนผังและการเดินทาง ติดต่อเรา ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
line
 
   

>สนามกีฬา มศว องครักษ์

>สนามกีฬา มศว ประสานมิตร

>ปฏิทินตารางการใช้สนาม

>การเป็นสมาชิกสนามกีฬ่า

>อัตราค่าบริการ
 

 
 

5. ศูนย์ฝึกปฏิบัติการกีฬาทางน้ำ ( AQUATIC  STADIUM )  
เป็นสระมาตรฐานจำนวน 3 สระ ใช้ในการจัดการแข่งขันว่ายน้ำ โปโลน้ำ ประกอบด้วย

   
 
   
     
สิ่งอำนวยความสะดวก
การใช้
 
1. สนามแข่งขันว่ายน้ำขนาดมาตรฐาน 20 x 50 x 2 เมตร
2. สนามแข่งขันกระโดดน้ำขนาดมาตรฐาน 20 x 25 x 5.5 เมตร
3. สนามฝึกซ้อมว่ายน้ำ 12.5 x 25 x 90 เมตร
4. อัฒจรรย์ ความจุ 4,000 ที่นั่ง พร้อมที่นั่งประธาน
5. ห้องพักนักกีฬา 2 ห้อง
6. ห้องพักกรรมการ 2 ห้อง พร้อมเครื่องปรับอากาศ
7. ห้องทำงานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 4 ห้อง
    พร้อมเครื่องปรับอากาศ
8. ไฟฟ้าส่องสว่าง 1,500 Lux
                   - แข่งขันว่ายน้ำ
                 - แข่งขันโปโลน้ำ
                 - แข่งขันกระโดดน้ำ
                 - กีฬาทางน้ำอื่นๆ     
 

ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
63 หมู่7 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ นครนายก 26120
.............................................................
ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
111 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

............................................................