หน้าแรก ข่าวศูนย์กีฬา มศว
ประวัติ
วัตถุประสงค์ บุคลากร แผนผังและการเดินทาง ติดต่อเรา ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
line
 
   

>สนามกีฬา มศว องครักษ์

>สนามกีฬา มศว ประสานมิตร


>ปฏิทินตารางการใช้สนาม

>การเป็นสมาชิกสนามกีฬ่า

>อัตราค่าบริการ
 

 
 

1. สนามกีฬากลาง ( MAIN STADIUM )
เป็นสนามแข่งขันมาตรฐาน ใช้ในการจัดการแข่งขันฟุตบอล กรีฑา กีฬาพื้นบ้าน ประกอบด้วย

   
 
 
องค์ประกอบของสนาม
  1. สนามแข่งขันกรีฑา ผิวยางสังเคราะห์
1.1 กรีฑาประเภทลู่ จำนวน 9 ลู่วิ่ง
1.2 กรีฑา ประเภทลานทุกชนิด
2. สนามฟุตบอลขนาดมาตรฐาน

 
สิ่งอำนวยความสะดวก
การใช้
  1. อัฒจรรย์ความจุ 4,000 ที่นั่ง พร้อมที่นั่งประธาน
2. กระถางคบเพลิงแบบใช้ก๊าช
3. ห้องพักนักกีฬา 4 ห้อง พร้อมเครื่องปรับอากาศ
4. ห้องพักกรรมการ 4 ห้อง พร้อมเครื่องปรับอากาศ
5. ห้องทำงานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 2 ห้อง
พร้อมเครื่องปรับอากาศ
6. ห้องรับรอง 1 ห้อง พร้อมเครื่องปรับอากาศ
7. สกอร์บอร์ด
8. ห้องเก็บตัวนักกีฬา 6 ห้อง พร้อมเครื่องปรับอากาศ

                        - แข่งขันกรีฑา
                      - แข่งขันฟุตบอล 
 

ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
63 หมู่7 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ นครนายก 26120
..................................................................
ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
111 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

.................................................................