หน้าแรก ข่าวศูนย์กีฬา มศว
ประวัติ
วัตถุประสงค์ บุคลากร แผนผังและการเดินทาง ติดต่อเรา ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
line
แผนที่ศูนย์กีฬา มศว องครักษ์
 
   

>สนามกีฬา มศว องครักษ์

>สนามกีฬา มศว ประสานมิตร


>ปฏิทินตารางการใช้สนาม

>การเป็นสมาชิกสนามกีฬ่า

>อัตราค่าบริการ
 

 
 
 
ผศ.ดร.ถนอมศักดิ์  เสนาคำ
รักษาการ ผู้อำนวยการ ศูนย์กีฬา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
 
นางสุพัฒนา ชลคีรี
บุคลากร
นางพัชรา ใหญ่ลำยอง
บุคลากร
 
 
น.ส.พิกุล ภูจักหิน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไ
น.ส.ชานัญชิดา ชิชติพัทธ์
นักวิชาการพัสดุ
น.ส.ขวัญเรือน วสุอุดม
นักวิชาการการเงิน
 
นายจำเนียร นิลเสถียร
ประจำอาคารปฏิบัติการทางน้ำ
นายประสิทธิ์ บรรเทิงจิตร
ประจำสนามกีฬากลาง
นายประเวศ ภู่ศรี
ประจำสนามกีฬากลาง
 
นายปณิธาน วิจิตรานนท์
ประจำสนามกีฬากลาง
นายสมชาย เปี่ยมจิตต์
ประจำอาคารปฏิบัติการทางน้ำ
นายสุจิต หมั่นมั่นคง
หัวหน้าคนงาน อาคารกีฬา 2, 3
นายสำอาง อยู่เอียง
ดูเเลอาคารกีฬา 1
นายละออ บางเฟื่อง
ดูเเลสนามซอฟท์บอล
 
   
 

ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
63 หมู่7 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ นครนายก 26120
..................................................................
ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
111 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
..................................................................