หน้าแรก ข่าวศูนย์กีฬา มศว
ประวัติ
วัตถุประสงค์ บุคลากร แผนผังและการเดินทาง ติดต่อเรา ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
line
แผนที่ศูนย์กีฬา มศว องครักษ์
 
   
>สนามกีฬา มศว องครักษ์
>สนามกีฬา มศว ประสานมิตร

>ปฏิทินตารางการใช้สนาม
>การเป็นสมาชิกสนามกีฬ่า
>อัตราค่าบริการ

>ระเบียบการบริหารศูนย์กีฬา มศว
>ระเบียบการจัดเก็บรายได้
ศูนย์กีฬา มศว

Free Website Counter
จำนวนผู้เข้าเี่ยี่ยมชม
 

            ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โทรศัพท์ 02-6495000 ต่อ 22562
 

ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโรฒ

 


 

 

 

 

 


ศูนย์กีฬาจะดำเนินการปรับปรุงสภาพน้ำ อาคารปฏิบัติการกีฬาทางน้ำ ในระหว่างวันที่ 13-20 พฤศจิกายน 2556 จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
เจ้าหน้าที่ศูนย์กีฬา เดินทางไปสัมมนาโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ณ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2556

ศูนย์กีฬา กำลังดำเนินการปรับปรุงอาคารกีฬา 1 เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับ พิธีพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ และปริญญาบัตร ในวันที่ 12 ธันวาคม 2556 จึงขอปิดการใช้อาคารกีฬา 1 เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

รักษาการผู้อำนวยการศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประชุมกับเจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจำ เพื่อมอบนโยบายการบริหารจัดการศูนย์กีฬา

ใบสมัครโครงการค่าย SWU SUMMER CAMP

 


 
แผนที่สนามกีฬา มศว ประสานมิตร
แผนที่สนามกีฬา มศว องครักษ์

 

 

 

 


 

ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
63 หมู่7 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ นครนายก 26120
..................................................................
ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

.................................................................