ข่าวศูนย์กีฬาสิรินธร

แจ้งปิดให้บริการ

ศูนย์กีฬาสิรินธร
แจ้งปิดให้บริการสนามกีฬา
เพื่อเป็นสนามแข่งขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 39
วันที่ 18-31 มกราคม 2561

อ่านข่าว

กีฬานักเรียนนักศึกษา

ศูนย์กีฬาสิรินธร
เป็นสนามแข่งขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 39
วันที่ 18-31 มกราคม 2561

อ่านข่าว